Contactformulier

Vul hier uw gegevens in:
(Alle velden zijn verplicht)

Formuleer hier uw vraag:
Paul en Leen Gybels verbinden zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met "de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens".
de persoonlijke gegevens die u via deze website aan ons meedeelt in het kader van een vraag naar informatie of reservatie worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor de voornoemde doeleinden.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van uw vraag om inlichtingen of reservatie en zullen op geen enkele wijze worden meegedeeld aan derden.
U beschikt in overeenstemming met de hierboven vermelde wet, inzage in de gegevens die op u betrekking hebben.
Deze gegevens zullen aan u meegedeeld worden op voorwaarde dat u zich kunt legitimeren.
Deze procedure is voor u uiteraard volledig kosteloos.