Voorwaarden:

Print deze pagina 15 mei 2021


Algemeenheden

De huurder erkent kennis te hebben genomen van de volgende algemene voorwaarden en beschrijving van het goed op www.bidou-dordogne.com. De huurder dient de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke afwijking betreffende de inrichting van de gehuurde gite. Deze klacht moet binnen 24 uur na het betrekken van de gite worden ingediend. De verhuurder is niet aansprakelijk voor onvoorziene omstandigheden, gevallen van overmacht of hinder die het verblijf verstoren, onderbreken of verhinderen. Ze kunnen in geen geval aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding. Wij zijn als verhuurder niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen tijdens het verblijf. Tijdens de ganse duur van het verblijf is de huurder volledig aansprakelijk voor de gite. Hij verbindt zich ertoe de kosten te dekken die voortvloeien uit een fout of nalatigheid van zijnentwege of van de medehuurders. De huurder zal de gite behandelen als een goed huisvader. Het is verboden te roken in de gites Sommige huisdieren zijn toegelaten in voor- en naseizoen mits overleg.


Inschrijving

Ivm de lokale taksen dient de huurder bij inschrijving het aantal medehuurders (maximum 5) plus de namen en leeftijden mee te delen. Indien er meer personen aanwezig zijn heeft de verhuurder het recht de toegang tot de gite te weigeren. De lokale taksen zijn inbegrepen in de huurprijs.


Prijs - Betaling

Binnen acht dagen na ontvangst van het huurcontract dient de huurder een voorschot te betalen ten bedrage van 30% van de huurprijs. Het huursaldo dient uiterlijk 6 weken voor het betrekken van de gehuurde gite betaald te zijn. Bij inschrijving minder dan 6 weken voor het betrekken van de gite dient de totale huurprijs onmiddellijk te worden betaald. Er wordt geen enkele betwisting over de prijs van de gite aanvaard. Bij niet-betaling op de vervaldag heeft de verhuurder het recht de gite verder te verhuren aan derden en gelden onderstaande annuleringskosten.


Waarborg

Een waarborg van 250 € moet betaald worden samen met het saldo (6 weken voor aankomst)
De meubelen en roerende voorwerpen die na het verstrijken van de huur ontbreken, beschadigd of buiten gebruik werden gesteld dienen door de huurder te worden betaald.
Bij uw vertrek, na controle en goedkeuring van alle roerende en onroerende voorwerpen wordt de waarborgsom minus de eventuele schade terugbetaald per overschrijving.


Wat te doen bij uw vertrek, schoonmaak

De kosten voor de eindschoonmaak bedragen 50 €
De gite dient nog wel netjes te worden achtergelaten, dit wil zeggen:
Linnen ( dekbedovertrekken, hoeslakens en kussenslopen) van de bedden halen en deze samen met de gebruikte handdoeken in het salon leggen voor de deur.
Koelkast leeg.
Vaatwasser leeg.
Servies, kommen, pannen etc. proper afgewassen en terug op de daarvoor voorziene plaatsen.
Aanrecht opgeruimd.
Huisafval in gesloten zak in de daarvoor voorziene bakken bij de parking.
Glasafval wegbrengen naar de glasbak (in Couze voor de camping).
Barbecue ledigen en proper maken.
Alle tuinmeubilair terug op zijn plaats.
En alles bezemschoon achterlaten.
Eventuele extra schoonmaakkosten worden aangerekend.


Annulering

Elke annulering dient te worden meegedeeld via aangetekend schrijven.
De datum van ontvangst geldt als bewijs en biedt de mogelijkheid het bedrag van de annuleringskosten te bepalen:
Annulering meer dan 60 dagen voor het betrekken van de gehuurde woning: 10% van de totale huurprijs.
Annulering tussen 60 en 30 dagen: 25% van de totale huurprijs.
Annulering minder dan 30 dagen voor het betrekken van de gehuurde woning: 100% van de totale huurprijs.


Beschikbaarheid

Is door omstandigheden het gehuurde goed niet beschikbaar, dan verbindt de verhuurder er zich toe de volledige betaalde som onmiddellijk terug te betalen aan de huurder. Er kan verder geen enkele vorm van schadevergoeding gevraagd worden door de huurder.


Aankomst - Vertrek

Indien de gite niet op de overeengekomen datum wordt betrokken of bij laattijdige aankomst, gelieve ons hiervan te verwittigen op volgend telefoonnummer +33 (0)602 33 91 34.


Zwembad,Vijver en speelpark

Kinderen dienen steeds onder toezicht te zijn van een verantwoordelijke volwassen persoon, zowel bij de vijver het zwembad en/of het speelpark.
De huurder dient steeds de zwembadpoortjes op slot te doen na ieder gebruik van het zwembad.
Ook indien de poortjes van het zwembad op slot zijn dienen kinderen alsnog onder toezicht te staan van een verantwoordelijke volwassen persoon.
De huurders van gite Santolin dienen er op te letten dat kinderen niet via de vensterramen naar het zwembad gaan.
Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.


Verwarming

Verwarmingskosten zijn inbegrepen.


Vuur - Barbeque

Vanwege brandgevaar is het verboden buiten een open vuur of kampvuur te maken. Gelieve u er steeds van te vergewissen dat er géén brand kan ontstaan bij het gebruik van de barbecue. De barbecue dient na ieder gebruik schoongemaakt te worden.


Geschillen

Enkel de rechtbanken van Bergerac zijn bevoegd voor alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie, de naleving, de niet-naleving of de toepassing van dit contract. In alle gevallen kan het bedrag van een eventuele juridische vordering ten laste van de verhuurder nooit de huursom, vermeld in het contract, overtreffen.